Команда

CEO

Anton Kozyriev / Антон Козирєв

Founder, CEO

Експерт в HR, соціології, вебдизайні та просуванні, маркетингу, political campaign management.

Programm manager

Yaroslava Bratus / Ярослава Братусь

Co-Founder, Programs manager

Експерт в program management, роботі з фондами, взаємодії з органами влади.

Project manager

Andrii Kuchera / Андрій Кучера

Co-Founder, Project manager

Експерт в project management, взаємодії з органами влади, політичному менеджменті.


Громадська організація "Центр соціального розвитку "Ініціатива"

Ми - молода та амбітна команда.
Кожен з нас пройшов довгий шлях професійного розвитку та становлення в роботі з різними компаніями, органами влади та громадськими організаціями.
Але настає той час, коли ти хочеш не тільки реалізовувати проекти, а й брати на себе відповідальність за їх підготовку, контроль виконання і реальну ефективність для суспільства. Саме в такий момент ми об'єдналися в рамках нашого "Центру соціального розвитку "Ініціатива ".
Наша команда - це не тільки поєднання досвіду і навичок, що накопичені окремо кожним з нас, а й ефект синергії від загального бачення майбутнього України та шляхів його побудови.

Повне найменування юридичної особи та скорочене: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ "ІНІЦІАТИВА" (ГО" ЦСР "ІНІЦІАТИВА")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою: "SOCIAL DEVELOPMENT CENTER "INITIATIVE" ("SDC "INITIATIVE")
Організаційно-правова форма: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Назва юридичної особи: "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ "ІНІЦІАТИВА"
Ідентифікаційний код юридичної особи: 43345113
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 12.11.2019, 1 103 102 0000 048265

МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Головною Метою Організації є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист прав і свобод громадян, співробітництво, комунікаційний супровід і партнерство, в тому числі, міжнародне.
Відповідно головній меті Організація має наступні завдання для її реалізації:
- участь у формуванні та становленні громадянського суспільства;
- задоволення суспільних (економічних, соціальних, екологічних, культурних та інших) інтересів громадян та членів Організації, розвиток культурно-історичного потенціалу регіону;
- надання комплексу консалтингової, інформаційної та організаційної допомоги в розробці, організації та впровадженні програм, проектів, заходів для розвитку благоустрою та інфраструктури міста;
- сприяння підтримці зв'язків між громадськістю та приватним сектором;
- сприяння ініціативам у сфері ринкової економіки, розвитку малого та середнього бізнесу, а також - реформи в аграрному секторі, розвитку експорту продукції та послуг національних виробників та підприємців;
- інформаційний супровід розгляду та вирішення проблемних питань, пов’язаних з майновими правами на колективну власність та лобіювання інтересів колективних власників на законодавчому та виконавчому рівні;
- сприяння всебічному розвитку громадян і своїх членів шляхом організації та участі в соціальних, культурних, освітніх, духовно-моральних, благодійних та інших заходах.
Основними напрямами діяльності Організації є:
- Розробка проектів і програм, що спрямовані на захист прав та інтересів членів Організації.
- Всебічна підтримка місцевої громади в розробці та здійсненні ідей у різноманітних галузях людської діяльності.
- Участь у реалізації програм соціально-економічного, культурного розвитку місцевої громади, інших місцевих програм.
- Співпраця з органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо питань, пов'язаних з реалізацією мети Організації, передбаченої цим статутом.
- Залучення на добровільних засадах матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів організацій, підприємств і фізичних осіб міста та України та іноземних країн для реалізації мети Організації, передбаченої цим статутом.
- Заснування засобів масової інформації для виконання статутних цілей та завдань Організації.
- Підтримка програм національно-культурного розвитку, збереження історико-культурного середовища, пам’яток історії і культури.
- Діджиталізація історико-культурного надбання регіону.
- Проведення семінарів, круглих столів, тренінгів та інших комунікаційних заходів з питань, зазначених у завданнях для реалізації головної мети статуту Організації.
- Участь у програмах розвитку та благоустрою інфраструктури міста.
- Захист та сприяння вирішенню законних соціальних, побутових, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів громади міста.
- Реалізація власних програм, проектів, заходів, націлених на національно-культурне просвітництво молоді, популяризацію культурно-просвітницьких програм серед населення.
- Організація громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади, та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення ефективного врахування громадської думки в процесі прийняття рішень та реалізації державної політики.
- Підтримка та сприяння розвитку громадських, наукових, освітніх, культурних, мистецьких, спортивних та інших ініціатив та добровільних об’єднань своїх членів та/або інших осіб.
- Сприяння участі своїх членів та/або інших осіб в міжнародних програмах.
- Участь у проведенні незалежних соціологічних досліджень для вивчення громадської думки стосовно питань, що мають вагоме значення для розвитку міста.
- Участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної практики та іншими засобами, що не суперечать закону України.
- Залучення коштів підприємницьких структур, суб’єктів туристичної діяльності для розвитку інфраструктури.
- Пропагування активних видів туризму (оздоровчо-спортивного, екологічного пригодницького, культурного тощо).
- Створення сучасної інформаційної бази даних про культурно-історичні, туристичні об’єкти, проведення маркетингових досліджень.
- Сприяння формуванню у суспільстві усвідомлення пріоритету розвитку осередків культури, привернення уваги суспільства до їх проблем.
- Популяризація туристично-привабливої культурно-історичної спадщини Запорізького регіону.
- Сприяння, організація та проведення неприбуткових просвітницьких заходів, курсів, дистанційних курсів інтернет-навчання, конгресів, майстер-класів, фестивалів, семінарів, конференцій, лекцій, круглих столів, виставок, консультацій, форумів, соціально-культурних та інших публічних заходів за участю вітчизняних і міжнародних експертів та спеціалістів, із залученням представників громадськості, культурних діячів, публічних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівців наукових і навчальних закладів.
- Всебічна підтримка колективів та майстрів художньої творчості шляхом надання інформаційно-методичної, матеріальної та організаційної допомоги, залучення їх до Організації.
- Підтримка благодійних, культурних, освітніх і науково-дослідних програм, спрямованих на консолідацію, інтеграцію і духовний розвиток громади міста.
- Участь у конкурсах і тендерах для отримання вітчизняних та іноземних інвестицій, співробітництво із суб’єктами господарської діяльності, які реалізують інвестиційні програми.
- Надання допомоги в отриманні інформації та представництві, ознайомча та інформаційна діяльність згідно з завданнями, покладеними на Організацію.
- Сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Організації та громадськості.
- Сприяння підвищенню професіоналізму членів Організації, в тому числі формуванню середовища професійного спілкування.
- Сприяння захисту соціальних інтересів військовослужбовців-учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих воїнів – учасників антитерористичної операції, а також осіб з числа військовослужбовців та бійців добровольчих формувань, які стали інвалідами внаслідок поранень, отриманих під час проведення антитерористичної операції.
- Сприяння у виробленні та реалізації політики в агропромисловій сфері в інтересах зміцнення національної економіки, розвитку міжнародної економічної співпраці, розвитку взаємодовіри і ділового партнерства, підвищення добробуту громадян України та задоволення і захист законних інтересів своїх членів шляхом провадження статутної діяльності.
- Сприяння практичному здійсненню та розповсюдженню загальнодержавних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на формування суспільного розуміння важливої ролі майнових прав на колективну власність.
- Сприяння у вивченні, узагальненні та розповсюдженні передового досвіду роботи ОСББ в Україні і інших країнах.
- Приймати участь у організації консультацій при врегулюванні суспільних відносин в житловій галузі задля покращення умов проживання людей, а саме - розвитку системи надання житлово-комунальних послуг, демонополізації, удосконалення фінансування, підвищення якості управління житлово-комунальним господарством, поліпшення діяльності і створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), сприяння тісної взаємодії та співпраці з ОСББ та житлово-будівельними кооперативами України.
- Сприяння створенню умов для активного культурного відпочинку, туризму і спорту.
- Налагодження і підтримання прямих контактів з вітчизняними та іноземними організаціями, підприємствами та установами, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу на підставі чинного законодавства України.
- Представництво та захист своїх законних інтересів та прав, законних інтересів та громадянських прав своїх членів в органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування та громадських органах.
Витяг зі Статуту громадської організації "Центр соціального розвитку "Ініціатива"